ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC XSMB – Chốt Số Ăn Chắc 99%

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Bạn muốn mình thành công với trò chơi liên quan đến con số?? Bạn muốn có được những dự đoán ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC XSMB chuẩn xác?

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC XSMB – Chốt Số Ăn Chắc 99%

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Chúng tôi sẽ mang lại những điều đó giúp bạn. ĐÁNH ĐỀ TRÚNG ĐỀ, CHƠI LÔ TRÚNG LÔ! Cam Kết giúp bạn Phát Tài-Phát Lộc trên từng con số.

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Bạn là người chơi ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC XSMB thường xuyên. Điều băn khoăn lớn nhất của bạn là chưa tìm cho mình một. Hệ Thống – Địa Chỉ Uy Tín giúp bạn Chiến Thắng đều đặn.

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Để mang đến chiến thắng cho mình, anh em phải chọn dịch vụ lấy số chuẩn nhất. Mà cầu chuẩn thì các cao thủ của chúng tôi luôn có thừa. Lấy số đảm bảo ae sẽ không hối hận.

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-10
03-10Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 683
02-10Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3158
01-10Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt176
30-09Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề64
29-09Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4198
28-09Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8295
27-09Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4265
26-09Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6171
25-09Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề258
24-09Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8197
23-09Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2274
22-09Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4288
21-09Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt263
20-09Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 389
19-09Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5171
18-09Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 458
17-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 686
16-09Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 470
15-09Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2170
14-09Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề94
13-09Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5150
12-09Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3189
11-09Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt279
10-09Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0272
09-09Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 572
08-09Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7253
07-09Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6172
06-09Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt99
05-09Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 750
04-09Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt286
03-09Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6196
02-09Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0151
01-09Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9192
31-08Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4281
30-08Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề156
29-08Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8161
28-08Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5167
27-08Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4150
26-08Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5282
25-08Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt266
24-08Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề58
23-08Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4273
22-08Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt184
21-08Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 250
20-08Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề285
19-08Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3297
18-08Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 866
17-08Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 882
16-08Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1184
15-08Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 151
14-08Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3257
13-08Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2160
12-08Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 880
11-08Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt69
10-08Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 267
09-08Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt83
08-08Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6159
07-08Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2256
06-08Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt50
05-08Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0261
04-08Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt83
03-08Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề169
02-08Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 764
01-08Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0171
31-07Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5152
30-07Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1261
29-07Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 884
28-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề155
27-07Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt280
26-07Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9191
25-07Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 584
24-07Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4268
23-07Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề89
22-07Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt286
21-07Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 475
20-07Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 859
19-07Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề50
18-07Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0273
17-07Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0161
16-07Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề181
15-07Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 989
14-07Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt96
13-07Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2258
12-07Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 190
11-07Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 350
10-07Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2157
09-07Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt92
08-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề63
07-07Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7286
06-07Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề79
05-07Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 791
04-07Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 375
03-07Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9153
02-07Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3266
01-07Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6164
30-06Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 589
29-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 087
28-06Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề174
27-06Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9186
26-06Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt189
25-06Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3287
24-06Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7196
23-06Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6296
22-06Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề190
21-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề155
20-06Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3197
19-06Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1281
18-06Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1177
17-06Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1290
16-06Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 087
15-06Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề157
14-06Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5191
13-06Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 167
12-06Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề57
11-06Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0162
10-06Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6172
09-06Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8287
08-06Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3163
07-06Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7197
06-06Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt251
05-06Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1165
04-06Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0169
03-06Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 764
02-06Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6152
01-06Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt197
31-05Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt68
30-05Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5184
29-05Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7262
28-05Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 576
27-05Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt277
26-05Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề285
25-05Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9151
24-05Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6287
23-05Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2261
22-05Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt153
21-05Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề65
20-05Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5251
19-05Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 167
18-05Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 394
17-05Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề263
16-05Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 380
15-05Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6295
14-05Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5197
13-05Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4252
12-05Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2198
11-05Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 450
10-05Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9266
09-05Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4252
08-05Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8295
07-05Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 654
06-05Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0162
05-05Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 483
04-05Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 198
03-05Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7162
02-05Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5177
01-05Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 096
30-04Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề288
29-04Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề93
28-04Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề198
27-04Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5263
26-04Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5299
25-04Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề273
24-04Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 059
23-04Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9169

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *